Предизвикателствата и ползите пред оптимизация на сайт на чужди пазари

Предизвикателствата и ползите пред оптимизация на сайт на чужди пазари

Когато бизнесът расте, идва време да се разшири към международните пазари, които предлагат нови хоризонти и възможности за развитие. Тази задача не е никак лесна и изисква доста предварителна подготовка като проучване на пазара, подбор на подходящи ключови думи на съответния език, изследване на конкуренцията и много други неща, част от стратегия за международна оптимизация на уеб сайт.

За да постигнете максимален глобален растеж и пазарни възможности, важно е преди всичко да помислите за цялостна стратегия на база SEO данните от предварителното проучване.

Ако не проучите правилно вашите целеви пазари и езикови тенденции в страната, може да има смущаващи - и потенциално негативни последици.

За да избегнете всичко това, следвайте нашите 3 съвета за ефективна международна SEO стратегия за вашия бизнес. В тях споделяме опита си, свързан с предизвикателствата, но и безспорните ползи пред SEO оптимизацията на чужди пазари. Фирма МАК е един от клиентите, които ни довериха своето популяризиране в немскоговорящи страни.

 

1. Проучете добре работещи стратегии

Започнете като си зададете следните въпроси:

  •         Къде другаде има органична видимост на търсенето и трафик, освен на основния ви пазар?
  •         На кои езици?
  •         Какви са статистическите данни за обема и тенденциите там?

 

След като отговорите на тези въпроси, задълбочете проучването си. Помислете защо се класирате в тези държави и на тези езици, кои ключови думи и страници привличат трафика и какви са процентите на кликане и реализация.

Можете да използвате инструменти като Google Analytics, Searchmetrics и SEMrush, които да ви помогнат да идентифицирате най-добрите пазари и езици и да разберете по-добре поведението и тенденциите на международната аудитория.

 

2. Проучете ключови думи в международен план

Преди да се насочите към конкретен международен пазар трябва да знаете потенциала му. За да  оцените количествено възможностите на местния пазар, изследвайте ключовите думи, с които се класира. За целта ще ви помогнат въпроси като:

  •         Кои подходящи ключови думи и фрази се използват за търсене на вашата марка, продукти или услуги на всеки пазар?
  •         Какви са показателите за обем и конкуренция за тях?
  •         Как се класирате в момента?

С помощта на подходящи онлайн инструменти, които са водещи за конкретния пазар, ще получите точна локална информация.

Важно е изследването на ключовите думи да се извършва директно на целевия език за всяка локация. Буквалното превеждане на вашите ключови думи на чуждия език или използването на плъгини за превод на вашия сайт няма да доведе до качествени данни и резултати. Вместо това трябва да работите с експерти, които могат да идентифицират автентични, органични ключови думи и фрази, специфични за всеки пазар въз основа на местните тенденции в търсенето. Тези ключови думи могат след това да бъдат интегрирани по естествен начин във вашето езиково онлайн съдържание

След като идентифицирате вашите най-добри ключови думи, онлайн инструменти и класации могат да ви помогнат да сравните своята органична видимост спрямо конкурентите си. После можете да вземете по-информирано решение към кои ключови думи да насочвате въз основа на конкурентния пейзаж за всяка локация. Можете също така да получите местна представа от стратегиите за конкурентно съдържание.

 

3. Създайте пазарна езикова стратегия

За да получите най-добрите резултати от вашите международни SEO дейности, уверете се, че насочването ви е както езиково, така и специфично за страната. Тенденциите в търсенето варират в различните географски граници, особено за широко разпространени езици като английски, испански и френски.

Когато създавате пазарна и езикова стратегия в международен контекст, важно е да създадете международен уебсайт с вашите краткосрочни и дългосрочни цели за растеж в световен мащаб.

Целият този процес може да отнеме време, но провеждането на вашите изследвания и изборът на правилния подход за вашите глобални бизнес цели е от ключово значение. За да успеете в световен мащаб, помислете глобално. Настройте своя международен SEO за успех, като идентифицирате пазарния потенциал, използвате проучените данни, провеждате проучвания за ключови думи в страната и ясно дефинирате стратегията си за локализиране на маркетинга.

Ако имате нужда от помощ и подкрепа, ние от Progress Factory сме насреща.