Новото лице на традиционния маркетинг - дигиталната реклама

Новото лице на традиционния маркетинг - дигиталната реклама

Стартирането на нов бизнес несъмнено води до много стрес на собственика му. Притесненията идват от това дали неговите продукти и услуги ще бъдат търсени или дали ще бъдат достатъчно конкурентни, за да бъдат предпочитани.

При старта на нова компания основната цел е повече потребители да придобият повече информация за нея. В днешно време това е немислимо без изработка на уебсайт, както и без присъствие в социалните медии. Така бранда информира за своето съществуване.

Повечето потребители използват интернет основно на мобилните си устройства , като най-често посещават социалните мрежи, затова е необходимо бизнесът да присъства там. А как да покажем новите продукти и услуги, които предлага даден бизнес, ако не с дигитална реклама?

Във все по дигитализиращия се свят е немислимо да се развива един бранд без адекватно онлайн присъствие

Започвайки дигитално да рекламирате бизнеса си, вие влизате в нов етап от развитието му. Навлизате в конкурентна среда, където с добре направена дигитална реклама можете да изпреварите конкурентите си.

В зависимост от типа на услугата или продукта, който предлагате трябва да се подбере подходящата платформа за дигитална реклама. За щастие изборът от социални канали за реклама е достатъчно богат - Google, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok и др.

За да може една дигитална реклама да има най-голяма възвръщаемост е необходимо да имате едно солидно знание в областта. Никой не желае да пропилее парите си, затова, за да се предприеме крачката за рекламиране трябва да сте убедени, че знаете какво да направите.

Дори и с добре направен уебсайт и социални профили в популярните мрежи, понякога бранда не успява да достигне до желания брой продажби, затова ние от Progress Factory имаме решение. Свържете се с нас, разкажете ни за плановете и проблемите свързани с вашия бизнес и ние ще изготвим за вас подробен маркетингов план, който ще имате възможност да разгледате и сами да прецените дали всички или някои от предложените от нас услуги са подходящи за вашият бизнес!